ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ИКОНОМОВ" РАЗГРАД

ул. "Вардар" № 9, тел. 084/ 62 35 14, e-mail: ikonomov_rz@abv.bg, www. ou-nikola-ikonomov.com

                                                                                                                  

НАЧАЛО    ЗА НАС    СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ    ЗА УЧИЛИЩЕТО    ЗА УЧЕНИЦИТЕ    ЗА РОДИТЕЛИТЕ    ГАЛЕРИЯ

 

 

                                                    Уважаеми родители на бъдещите първокласници,


                                                    Съгласно утвърдения от Кмета на Община Разград график за организация

                                                    на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията

                                                    на град Разград, е необходимо в периода от 12.04.2021 г. до 31.05.2021 г.

                                                    да подадете Заявление до директора на ОУ „Никола Икономов“ по елктронна

                                                    поща на e-mail: ikonomov_rz@abv.bg или лично в деловодството на училището – стая 102.
                                                    Информация за входящия номер на вашето заявление ще получите на

                                                    електронния адрес, от който сте го подали или от служителя в деловодството

                                                    на училището.   
                                                    Заявлението може да изтеглите
от тук.
                                                    Документи, свързани с организацията за кандидатстване и записване в първи клас за учебната 2021-22 г.
                                                    1. Утвърден план-прием в ОУ „Никола Икономов“;
                                                    2. График за организация на приема на ученици в първи клас в общинските

                                                    училища на територията на град Разград;
                                                    3. Система за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Разград.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

"ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ"

Виж протокола

 

ПРОТОКОЛ № 1

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 5 И ОТ 6 КЛАС ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ – ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2021 Г.

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Виж протокола

 

ПРОТОКОЛ № 2

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 5 И ОТ 6 КЛАС ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ – ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2021 Г.

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Виж протокола

НЕ СЕ ДОПУСКАТ УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ РАЗГРАД ДО НАЦИОНАЛЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ 2021 Г.

Документите може да видите тук

 

 

З А П О В Е Д

РД09-798/ 31.03.2021 г.

на Министъра на образованието и науката

  

На основание чл. 68а, чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, поради преустановяване на посещенията в детските градини и присъствения образователен процес за учениците от 1 до 12 клас в училищата и в центровете за личностно развитие, на територията на цялата страна

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1.        За децата, записани за предучилищно образование в детските градини и в училищата в цялата страна, в периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. включително педагогическото взаимодействие да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите. Продължителността на педагогическото взаимодействие с децата да се определя от педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата, но не може да надвишава 30 минути дневно.

2.        За учениците от I до XII клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Р България, в периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. включително, да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Виж заповедта

 

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г.:

1. До 11.04.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование...

Виж заповедта

 


 

 

П О К А Н А  

Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел

„Училищно настоятелство при ОУ”Никола Икономов” – гр.Разград най-учтиво кани

всички членове на сдружението на Общо събрание, което ще се проведе на 31.03.2021 г. в 18. 00 часа в

ОУ”Никола Икономов” – гр. Разград при следния дневен ред:

                                1.     Отчет за дейността и годишен финансов отчет;

                                2.     Обсъждане на предложения и планиране на дейността на сдружението;

                                3.     Други. 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                        Председател УН:      /п/

                                                                                     Д. Недкова

 

 

 

60 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ИКОНОМОВ" ГР. РАЗГРАД

 

видео

 

 

 

              Скъпи ученици, участници в Конкурса „Училището търси талант“,

 

    Журито на конкурса „Училището търси талант“ беше изключително

впечатлено от вашите неповторими, изключителни таланти и съответно

изключително затруднено да избере - между прекрасните изпълнения,

които предложихте – най–добрите, защото всички те са не просто добри, а

изключителни

Доволни сме, че с участието си в конкурса отново доказахте, нещо,

което всъщност отдавна ни е известно, че Основно училище „Никола

Икономов“, гр. Разград има с какво да се презентира на всяка сцена по

света…

Всички ние ви благодарим не само за участието, но и за прекрасните

моменти, и за положителните емоции, които ни подарихте със своите

изпълнения. Чрез сайта на училището те са достъпни за родители, учители,

бивши възпитаници, приятели на нашето училище по целия свят!

Журито реши и отправи към ръководството на училището, което то

прие с огромен ентусиазъм, следното предложение – съобразено с

предварително обявените критерии:

Оценените единодушно с максималния брой „Да“, т. е.  всички

участници, да бъдат включени в организираните инициативи по случай

60-годишнината на училището, в т.ч. и в тържествения концерт!

 

Благодарим ви, скъпи таланти !

Желаем ви усмихнато лято!

До есента!!!

 

 

 

СПИСЪК

на класираните участници в конкурса "Училището търси таланат" учебна 2019/ 2020

 

 

 

ГРАФИК

на дейностите по оценяване на изпитните работи и обявяване на резултатите от НВО,

подаване на документи и записване на приетите ученици в профилирани и

професионални гимназиии

 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 Уважаеми родители на бъдещите първокласници в Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград,

От 13.04.2020 г. до 29.05.2020 г. стартира подаването на заявления за записването на децата, които през 2020/2021 учебна година ще постъпят в І-ви клас на нашето училище.

Целият текст на документа тук

 

ПРОТОКОЛ № 2

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 7 – 12 КЛАС ОТ ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ – ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Виж протокола

 

СПИСЪК 

НА УЧЕНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Виж списъка

 

Първолаци изпратиха онлайн поздрав за Великден на потребителите на Дома за възрастни хора с деменции

Прочети съобщение

Гледай видео

 

Заповед на Министъра на образованието и науката за промяна на продължителността на пролетната ваканция, както следва

"17.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XII клас"

Виж Заповедта

 

ПРОТОКОЛ № 1

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 И 6 КЛАС

ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ - ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.

ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

Резултати от 28 Математически турнир "Иван Салабашев" 2019 г.

 

Наградени в есенния кръг на Седмия международен математически турнир

"Математика без граници 2019"

 

 

Най-толерантните ученици в ОУ "Никола Икономов" гр. Разград за 2019 година

 

Откриване на новата 2019-2020 учебна година (Видео)

 

През 2019 година Вашето дете ще стане ученик.

За да Ви подпомогнем при записването и направим по-добра организацията на приема

в нашето училище, Ви предоставяме: (Виж още...)

 

 

Наградени ученици от ОУ "Никола Икономов" Разград

в Зимния кръг на Шестото издание на Международно математическо състезание

"Математика без граници 2019"

 

 

        Медалисти от Международно състезание "Математика без граници" - есен 2018 г.

 

Най-толерантните ученици от ОУ "Никола Икономов" 2018 г.

 

Ученици от ОУ "Никола Икономов" посетиха Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" Разград

 

На всички ученици, родители и преподаватели от ОУ „Никола Икономов“ бе присъден

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИНОС от Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“

 

По повод патронния си празник ОУ „Никола Икономов“ и тази година спази традицията – проведе рецитаторски конкурс

под надслов „Творци на ярка, жива светлина“

 

Награда "Златна ябълка"

 

Победителите в V международен математически турнир "Математика без граници" 2018 г. - Пролетен кръг

 

Отличени в Областен кръг на олимпиади по География и икономика, Информационни технологии, Математика,

Физика и астрономия и Журналистически конкурс "Григор Попов" 2017 - 2018 г.

 

Победителите в V международен математически турнир "Математика без граници" 2018 г.

 

Най-толерантните ученици в ОУ "Никола Икономов" 2017 г.

 

Списък на класираните ученици послучай патронния празник на ОУ "Н. Икономов" 2017 г.

 

Резултати от Математическо състезание "Паисий Хилендарски" 2017 г.

 

Успех и в "Математика без граници" 2017 г.

 

Областен кръг на Олимпиадата по география и икономика 2017 - резултати

 

Областен кръг на Олимпиадата по Български език и литература 2017 - резултати

7-ми, 11-ти и 12-ти клас, 5-ти, 6-ти, 8-ми, 9-ти и 10-ти клас