ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ИКОНОМОВ" РАЗГРАД

ул. "Вардар" № 9, тел. 084/ 62 35 14, e-mail: ikonomov_rz@abv.bg, www. ou-nikola-ikonomov.com

                                                                                                                  

НАЧАЛО    ЗА НАС    СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ    ЗА УЧИЛИЩЕТО    ЗА УЧЕНИЦИТЕ    ЗА РОДИТЕЛИТЕ    ГАЛЕРИЯ

 

                                                   

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 07.09.2021 (ВТОРНИК) ОТ 18.00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП 1-4 КЛАС,

НА 08.09.2021 (СРЯДА) ОТ 18.00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5-7 КЛАС.

 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. (след седми клас) ще се осъществи във фоайето на оу "никола икономов" на 5, 6 и 7 юли 2021 г. от 8.00 до 18.00 ч.

Календар на дейностите и сроковете може да видите тук.

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НЯМА ОСТАНАЛИ СВОБОДНИ МЕСТА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА В ОУ "НИКОЛА ИКОНОМОВ" –  РАЗГРАД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                   

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                    Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

                                                    Протокол на Комисията по приема в първи клас през учебната 2021 - 2022 година и списък на приетите на -                                                    първо класиране може да видите тук.

 

  

                                                    Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

                                                    Съгласно утвърдения от Кмета на Община Разград график за организация

                                                    на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията

                                                    на град Разград, е необходимо в периода от 12.04.2021 г. до 31.05.2021 г.

                                                    да подадете Заявление до директора на ОУ „Никола Икономов“ по елктронна

                                                    поща на e-mail: ikonomov_rz@abv.bg или лично в деловодството на училището – стая 102.
                                                    Информация за входящия номер на вашето заявление ще получите на

                                                    електронния адрес, от който сте го подали или от служителя в деловодството

                                                    на училището.   
                                                    Заявлението може да изтеглите
от тук.
                                                    Документи, свързани с организацията за кандидатстване и записване в първи клас за учебната 2021-22 г.
                                                    1. Утвърден план-прием в ОУ „Никола Икономов“;
                                                    2. График за организация на приема на ученици в първи клас в общинските

                                                    училища на територията на град Разград;
                                                    3. Система за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Разград.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

"ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ"

Виж протокола

 

ПРОТОКОЛ № 1

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 5 И ОТ 6 КЛАС ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ – ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2021 Г.

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Виж протокола

 

ПРОТОКОЛ № 2

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 5 И ОТ 6 КЛАС ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ – ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2021 Г.

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Виж протокола

НЕ СЕ ДОПУСКАТ УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ РАЗГРАД ДО НАЦИОНАЛЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ 2021 Г.

Документите може да видите тук

 

 

З А П О В Е Д

РД09-798/ 31.03.2021 г.

на Министъра на образованието и науката

  

На основание чл. 68а, чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, поради преустановяване на посещенията в детските градини и присъствения образователен процес за учениците от 1 до 12 клас в училищата и в центровете за личностно развитие, на територията на цялата страна

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1.        За децата, записани за предучилищно образование в детските градини и в училищата в цялата страна, в периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. включително педагогическото взаимодействие да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите. Продължителността на педагогическото взаимодействие с децата да се определя от педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата, но не може да надвишава 30 минути дневно.

2.        За учениците от I до XII клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Р България, в периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. включително, да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Виж заповедта

 

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г.:

1. До 11.04.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование...

Виж заповедта

 


 

 

П О К А Н А  

Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел

„Училищно настоятелство при ОУ”Никола Икономов” – гр.Разград най-учтиво кани

всички членове на сдружението на Общо събрание, което ще се проведе на 31.03.2021 г. в 18. 00 часа в

ОУ”Никола Икономов” – гр. Разград при следния дневен ред:

                                1.     Отчет за дейността и годишен финансов отчет;

                                2.     Обсъждане на предложения и планиране на дейността на сдружението;

                                3.     Други. 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                        Председател УН:      /п/

                                                                                     Д. Недкова

 

 

 

60 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ИКОНОМОВ" ГР. РАЗГРАД

 

видео

 

 

 

              Скъпи ученици, участници в Конкурса „Училището търси талант“,

 

    Журито на конкурса „Училището търси талант“ беше изключително

впечатлено от вашите неповторими, изключителни таланти и съответно

изключително затруднено да избере - между прекрасните изпълнения,

които предложихте – най–добрите, защото всички те са не просто добри, а

изключителни

Доволни сме, че с участието си в конкурса отново доказахте, нещо,

което всъщност отдавна ни е известно, че Основно училище „Никола

Икономов“, гр. Разград има с какво да се презентира на всяка сцена по

света…

Всички ние ви благодарим не само за участието, но и за прекрасните

моменти, и за положителните емоции, които ни подарихте със своите

изпълнения. Чрез сайта на училището те са достъпни за родители, учители,

бивши възпитаници, приятели на нашето училище по целия свят!

Журито реши и отправи към ръководството на училището, което то

прие с огромен ентусиазъм, следното предложение – съобразено с

предварително обявените критерии:

Оценените единодушно с максималния брой „Да“, т. е.  всички

участници, да бъдат включени в организираните инициативи по случай

60-годишнината на училището, в т.ч. и в тържествения концерт!

 

Благодарим ви, скъпи таланти !

Желаем ви усмихнато лято!

До есента!!!

 

 

 

СПИСЪК

на класираните участници в конкурса "Училището търси таланат" учебна 2019/ 2020

 

 

 

ГРАФИК

на дейностите по оценяване на изпитните работи и обявяване на резултатите от НВО,

подаване на документи и записване на приетите ученици в профилирани и

професионални гимназиии

 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 Уважаеми родители на бъдещите първокласници в Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград,

От 13.04.2020 г. до 29.05.2020 г. стартира подаването на заявления за записването на децата, които през 2020/2021 учебна година ще постъпят в І-ви клас на нашето училище.

Целият текст на документа тук

 

ПРОТОКОЛ № 2

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 7 – 12 КЛАС ОТ ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ – ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Виж протокола

 

СПИСЪК 

НА УЧЕНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Виж списъка

 

Първолаци изпратиха онлайн поздрав за Великден на потребителите на Дома за възрастни хора с деменции

Прочети съобщение

Гледай видео

 

Заповед на Министъра на образованието и науката за промяна на продължителността на пролетната ваканция, както следва

"17.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XII клас"

Виж Заповедта

 

ПРОТОКОЛ № 1

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 И 6 КЛАС

ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ - ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.

ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

Резултати от 28 Математически турнир "Иван Салабашев" 2019 г.

 

Наградени в есенния кръг на Седмия международен математически турнир

"Математика без граници 2019"

 

 

Най-толерантните ученици в ОУ "Никола Икономов" гр. Разград за 2019 година

 

Откриване на новата 2019-2020 учебна година (Видео)

 

През 2019 година Вашето дете ще стане ученик.

За да Ви подпомогнем при записването и направим по-добра организацията на приема

в нашето училище, Ви предоставяме: (Виж още...)

 

 

Наградени ученици от ОУ "Никола Икономов" Разград

в Зимния кръг на Шестото издание на Международно математическо състезание

"Математика без граници 2019"

 

 

        Медалисти от Международно състезание "Математика без граници" - есен 2018 г.

 

Най-толерантните ученици от ОУ "Никола Икономов" 2018 г.

 

Ученици от ОУ "Никола Икономов" посетиха Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" Разград

 

На всички ученици, родители и преподаватели от ОУ „Никола Икономов“ бе присъден

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИНОС от Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“

 

По повод патронния си празник ОУ „Никола Икономов“ и тази година спази традицията – проведе рецитаторски конкурс

под надслов „Творци на ярка, жива светлина“

 

Награда "Златна ябълка"

 

Победителите в V международен математически турнир "Математика без граници" 2018 г. - Пролетен кръг

 

Отличени в Областен кръг на олимпиади по География и икономика, Информационни технологии, Математика,

Физика и астрономия и Журналистически конкурс "Григор Попов" 2017 - 2018 г.

 

Победителите в V международен математически турнир "Математика без граници" 2018 г.

 

Най-толерантните ученици в ОУ "Никола Икономов" 2017 г.

 

Списък на класираните ученици послучай патронния празник на ОУ "Н. Икономов" 2017 г.

 

Резултати от Математическо състезание "Паисий Хилендарски" 2017 г.

 

Успех и в "Математика без граници" 2017 г.

 

Областен кръг на Олимпиадата по география и икономика 2017 - резултати

 

Областен кръг на Олимпиадата по Български език и литература 2017 - резултати

7-ми, 11-ти и 12-ти клас, 5-ти, 6-ти, 8-ми, 9-ти и 10-ти клас