МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "ИВАН САЛАБАШЕВ" -- 2017 г. 
ТУРНИР "Иван Салабашев" град   Разград
ИМЕ ГРАД УЧИЛИЩЕ РЕЗУЛТАТ
1 Йоана Росенова Йорданова Разград ОУ"Н.Икономов" 48 3 място
2 Матей Любомиров Даскалов Разград ОУ"Н.Икономов" 48 3 място
3 Никола Симеонов Ганев Разград СУ"Хр. Ботев" 33
4 Самир Наим Рамадан Разград ОУ"Н.Икономов" 33
5 Саша Бориславов Ковачка Разград ОУ"В.Левски" 33
6 Преслав Николаев Петков Разград ОУ"Н.Икономов" 30
7 Александър Стефанов Стоянов Разград ОУ"В.Левски" 27
8 Арман Орхан Али Разград СУ"Хр. Ботев" 27
9 Шенгюл Шенол Исмаил Разград СУ"Хр. Ботев" 27
10 Стефани Христова Христова Разград ОУ"Н.Икономов" 24
11 Арман Алпер Ахмед Разград ОУ"В.Левски" 21
12 Кристияна Викторова Шамова Разград ОУ"В.Левски" 21
13 Симона Адриянова Дайнова Разград ОУ"В.Левски" 21  
14 Цветомира Ивайлова Аладжова Разград ОУ"В.Левски" 21
15 Александра Мирославова Минкова Разград ОУ"В.Левски" 18
16 Александър Деянов Русев Разград ОУ"В.Левски" 18
17 Аслъ Алишева Ахмедова Разград ОУ"Н.Икономов" 18
18 Йовко Йовков Йорданов Разград ОУ"Н.Икономов" 18
19 Михаела Тихомирова Цонева Разград ОУ"Н.Икономов" 18
20 Траяна Пламенова Тодорова Разград ОУ"Н.Икономов" 18
21 Атанас Николов Димитров Разград ОУ"В.Левски" 15
22 Вероника Невенова Станчева Разград ОУ"В.Левски" 15
23 Даниел Георгиев Георгиев Разград ОУ"Н.Икономов" 15
24 Камелия Стилиянова Гичева Разград ОУ"В.Левски" 15
25 Константин Иванов Стефанов Разград ОУ"Н.Икономов" 15
26 Николай Венциславов Кочанов Разград ОУ"В.Левски" 15
27 Ния Методи Ботровлиева Разград ОУ"В.Левски" 15
28 Петя Емилова Тонева Разград ОУ"В.Левски" 15
29 Раян Людмилов Куцаров Разград ОУ"В.Левски" 15
30 Михаела Христофорова Христова Разград ОУ"Н.Икономов" 12
31 Радостин Ивайлов Руменов Разград ОУ"В.Левски" 12
32 Джан Сураев Алишев Разград ОУ"Н.Икономов" 9
33 Христо Христов Христов Разград СУ"Хр. Ботев" 9
34 Цветомира Стефанова Стойкова Разград ОУ"В.Левски" 9
35 Албидин Красимиров Янакиев Разград ОУ"В.Левски" 6  
36 Виктория Стефанова Димитрова Разград ОУ"Н.Икономов" 6
37 Йордан Марчев Йорданов Разград ОУ"В.Левски" 6
38 Петър Симеонов Проданов Разград ОУ"В.Левски" 6
39 Симеон Николов Симеонов Разград ОУ"Н.Икономов" 6
40 Николай Калоянов Неделчев Разград ОУ"Н.Икономов" 3