XXIV МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "ИВАН САЛАБАШЕВ"
03.12.2016г.
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас точки
1 Ния Христова Христова ОУ"Васил Левски" Разград 2 30 3 място
2 Румен Калоянов Монев ОУ"Васил Левски" Разград 2 30 3 място
3 Елена Николаева Ангелова СУ"Хр.Ботев" Разград 2 30 3 място
4 Румен Антонов Монев ОУ"Васил Левски" Разград 2 24
5 Пламена Мариянова Томова СУ"Хр.Ботев" Разград 2 24
6 Яна Николаева Даскалова ОУ"Васил Левски" Разград 2 21
7 Ивета Бобева Тодорова ОУ"Васил Левски" Разград 2 15
8 Радостин Бисеров Бонев ОУ"Васил Левски" Разград 2 15
9 Самуил Самуилов Цонев ОУ"Васил Левски" Разград 2 12
10 Тодор Красимиров Матев СУ"Хр.Ботев" Разград 2 12
11 Мерт Джунейт Кърсъртлъ СУ"Хр.Ботев" Разград 2 12
12 Симай Ервин Ридван СУ"Хр.Ботев" Разград 2 12
13 Кристина Ивайлова Стефанова ОУ"Васил Левски" Разград 2 9
14 Зелиха Атанасова Димитрова ОУ"Васил Левски" Разград 2 9
15 Мирослав Младенов Русев ОУ"Васил Левски" Разград 2 6
16 Радостина  Димитрова Иванова ОУ"Васил Левски" Разград 2 6
17 Никола Николаев Тончев ОУ"Васил Левски" Разград 2 3