НАЧАЛОТО

 

Директор е Атанас СлавовПървите учители!

• Мехмед Камбуров – заместник директор

• Здравка Карастоянова - начална учителка

• Ремзие Манолова - начална учителка

• Катя Желязкова - начална учителка

• Пенка Донева - начална учителка

• Янка Лицова - начална учителка

• Гавраил Радев - начален учител

• Хамза Велиев - начален учител

• Георги Калоянов - начален учител

• Йовка Иванова - начална учителка

• Пенка Велчева - прогимназиална учителка

• Дочка Йорданова - учителка по математика

• Йорданка Караджова - учителка по биология

• Величка Кънчева - учителка по БЕЛ

• Хюсеин Моллов - учител по изобразително изкуство

• Екатерина Мушинкова - учителка по история

• Савка Ненова - учителка по руски език

• Никола Николов - учител по музика

• Николина Рачева - учителка по математика

• Атанаска Тодорова - учителка по БЕЛ

• Радка Халачева - учителка по БЕЛ

• Ибрахим Хюсеинов - учител по физическо обучение

• Веса Сърталанска - учителка по трудово обучение

• Мехмед Алишев - учител по трудово обучение

• Селим Етемов - учител по турски език

• Стефка Цонева - прогимназиална учителка

• Нуртен Сюлейманова - прогимназиална учителка

• Благородка Гецова - детска учителка

Директорът на ЕСПУ "Васил Коларов"
Веселина Байчева

Спортна паралелка - републикански шампион
с кл. р-л Татяна Славова и треньор Иванка Димитрова

Училищният хор - лауреат на IV и V Републикански фестивал на художествената самодейност, награден с бронзов
и златен медал
Диригент: Никола Николов, удостоен с орден
"Кирил и Методий - II степен"

 

Състав по художествено слово - лауреат на
републикански фестивали с ръководител Димка Денева

 

Първите компютри в училище, 1988г.

 

Пионери в час по математика с Дочка Йорданова

 

Клуб за интернационална дружба
с ръководител Гинка Иванова

 

През 1991-1992 учебна година
директор на училището е Ангел Ангелов

Малките художници рисуват дори по стените

Пъстър хоровод

Първенци на випуск, 2004

A,B,C,D,E,F,G - първокласниците започват азбуката с песен

В първия компютърен кабинет

И пак сме красиви

Представяне на сборника "Напевите на рода"
с фолклорни творби, записани от учениците

 

Интересно е с интерактивните средства

 

Празник е!

Учители на юбилея на училището

 

И ОТНОВО ВСЕКИ ПРАВИ СВОЯ ИЗБОР

 

Учителите днес!

 

Виктория Димитрова Георгиева - директор, учител по математика

Радка Хубанова Василева – пом. директор УД, учител по математика и ИКТ

Милена Дачева Петрова – пом. директор АД, учител по български език и литература

Блага Тодорова Димитрова – главен учител в начален етап

Весела Русева Петрова – начален учител

Виолета Ангелова Георгиева-Некитова – педагогически съветник

Виолета Георгиева Петрова – начален учител

Виолета Мичева Първанова – възпитател

Даниела Кирилова Бозмарова – учител по биология и химия

Даринка Цонева Христова - начален учител

Деляна Петкова Иванова - начален учител

Ивелина Атанасова Кирилова – начален учител

Илза Василева Пепелянкова - учител по физическо възпитание и спорт

Красимира Ганчева Русева – учител по математика

Красимира Жейнова Войнова – начален учител

Лъчезар Първанов Лазаров – възпитател

Марияна Кръстева Димитрова – начален учител

Милена Маринова Георгиева – начален учител

Милка Кирилова Попова – учител по английски език

Нели Александрова Стоянова – учител по география и история

Нилгюн Ниязиева Реджеб – учител по английски език

Нилюфер Ахмедова Мюмюнова – учител по музика

Петя Борисова Вълкова – учител по български език и литература

Петя Тодорова Йорданова – начален учител

Пламен Христов Петров – учител по химия и физика

Радинка Митева Цанкова – учител по математика и ИКТ

Радостина Николова Колева – възпитател

Росица Цвяткова Петкова – възпитател

Румен Неделчев Русев – учител по изобразително изкуство

Румяна Костова Мартинова – учител по български език и литература

Румяна Нешкова Георгиева – главен учител в начален етап

Румяна Тодорова Чернева - учител по български език и литература

Севдалина Георгиева Градева – възпитател

Татяна Борисова Атанасова – учител по руски език и история

Теменужка Милкова Мизурска – начален учител

Хинка Йорданова Радоева – начален учител

Цветан Димов Цанев – учител по физическо възпитание и спорт

Цветан Пенев Пенев – учител по математика и ИКТ

Ценка Людмилова Ковачева – начален учител