снимка/рисунка
на седмицата


50 години
ОУ "Никола Икономов"

 

актуално

*СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ
С ИЗЯВЕНИ БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ
НА УЧИЛИЩЕТО!

 

Вие сте посетител No

Безплатен Брояч

ОБРАТНА ВРЪЗКА

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

ПРОЕКТ:

Успяващи и не безлични – заедно дори да сме различни

 

 

 

 

 

“Създаване на благоприятна мултикултурна среда
за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание".

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”
2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.