ГРАФИК ЗА СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ
ПРЕЗ УЧЕБНА 2013 - 2014 година
No име ден клас час
1 Даринка Христова понеделник I "а" 12.10 - 12.55
2 Виолета Петрова понеделник I "б" 12.10 - 12.55
3 Весела Русева понеделник I "в" 12.10 - 12.55
4 Светла Йорданова понеделник I "г" 12.10 - 12.55
5 Хинка Радоева понеделник II "а" 12.10 - 12.55
6 Петя Йорданова понеделник II "б" 12.10 - 12.55
7 Теменужка Милкова понеделник II "в" 12.10 - 12.55
8 Красимира Войнова понеделник III "а" 11.30 - 12.15
9 Ценка Ковачева понеделник III "б" 09.50 - 10.35
10 Ивелина Атанасова вторник III "в" 10.40 - 11.25
11 Блага Димитрова четвъртък III "г" 10.45 - 11.30
12 Румяна Нешкова петък IV "а" 09.50 - 10.35
13 Милена Георгиева четвъртък IV "б" 09.00 - 09.45
14 Деляна Иванова петък IV "в" 09.00 - 09.45
15 Даниела Кирилова вторник V "а" 09.50 - 10.35
16 Красимира Русева сряда V "б" 08.00 - 08.45
17 Петя Вълкова понеделник V "в" 12.20 - 13.05
18 Нели Стоянова сряда VI "а" 11.30 - 12.15
19 Цветан Пенев сряда VI "б" 11.30 - 12.15
20 Румяна Мартинова вторник VI "в" 09.50 - 10.35
21 Радинка Цанкова петък VII "а" 12.20 - 13.05
22 Татяна Борисова четвъртък VII "б" 09.50 - 10.35
23 Нилгюн Ниязиева вторник VII "в" 11.30 - 12.15
24 Милка Попова четвъртък VIII "а" 11.30 - 12.15
25 Румяна Чернева четвъртък VIII "б" 11.30 - 12.15