No име учебен предмет кабинет класен ръководител
1 Виктория Георгиева директор, математика 103  -
2 Димитър Петров зам. директор УД, инф. технологии 104, 105  -
3 Айгюл Мехмедова зам. директор АСД 102  -
4 Гюлсер Мазлум училищен психолог 302 Б  -
5 Милена Дачева педагогически съветник 204  -
6 Живко Жечев ръководител направление ИТ, инф. технологии 408 V "г"
7 Йорданка Гатева  учител начален етап 106 I "а"
8 Виолета Петрова  учител начален етап 107 I "б"
9 Весела Русева  учител начален етап 108 I "в"
10 Кристиана Георгиева  учител начален етап 209 I "г"
11 Хинка Радоева  учител начален етап 206 II "а"
12 Петя Йорданова  учител начален етап 207 II "б"
13 Теменужка Милкова  учител начален етап 208 II "в"
14 Димитрина Енчева  учител начален етап 204 II "г"
15 Татяна Ангелова  учител начален етап 205 II "д"
16 Красимира Войнова  учител начален етап 301 А III "а"
17 Ценка Ковачева  учител начален етап 405 III "б"
18 Ивелина Кирилова  учител начален етап 302 А III "в"
19 Блага Димитрова  учител начален етап 202 III "г"
20 д-р Румяна Нешкова  учител начален етап 406 IV "а"
21 Милена Георгиева  учител начален етап 407 IV "б"
22 Деляна Иванова  учител начален етап 409 IV "в"
23 Радостина Колева  учител начален етап 109 IV "г"
24 Диана Тонева  учител английски език начален етап 308 V "а"
25 Веселина Цветкова български език и литература 305 V "б"
26 Нилгюн Ниязиева английски език 304 V "в"
27 Татяна Алексиева български език и литература 302 VI "а"
28 Красимира Русева математика 404 VI "б"
29 Даниела Кирилова биология и здравно образование, химия 201 VI "в"
30 Цветан Пенев математика 402 VII "а"
31 Нели Стоянова география и икономика, история и цивилизация 307 VII "б"
32 Татяна Борисова история и цивилизация 306 VII "в"
33 Катя Минкова физика, човекът и природата 401 VII "г"
34 Милка Попова английски език 308  -
35 Петя Вълкова български език и литература 303  -
36 Радинка Цанкова математика 403  -
37 Нилюфер Ахмедова музика 203  -
38 Румен Русев изобразително изкуство 116  -
39 Недялка Занева технологии и предприемачество 114  -
40 Илза Василева физическо възпитание и спорт  -  -
41 Цветан Цанев физическо възпитание и спорт  -  -
42 Айлин Караахмед  учител начален етап ЦДО 106 ЦДО 1
43 Мария Радева  учител начален етап ЦДО 107 ЦДО 2
44 Стоила Маринова  учител начален етап ЦДО 108 ЦДО 3
45 Искра Димитрова  учител начален етап ЦДО 209 ЦДО 4
46 Гинка Георгиева  учител начален етап ЦДО 206 ЦДО 5
47 Мая Димитрова  учител начален етап ЦДО 207 ЦДО 6
48 Златка Пенчева  учител начален етап ЦДО 208 ЦДО 7
49 Сюлбие Юнузова - Шефкъ  учител начален етап ЦДО 204 ЦДО 8
50 Милена Макавеева  учител начален етап ЦДО 205 ЦДО 9
51 Нуртен Ферзуева  учител начален етап ЦДО 304 ЦДО 10
52 Гюлтане Хюсеинова  учител начален етап ЦДО 202 ЦДО 11
53 Соня Куртева  учител начален етап ЦДО 201 ЦДО 12
54 Геновева Петрова  учител начален етап ЦДО 109 ЦДО 13
55 Лъчезар Лазаров  учител прогимназиален етап ЦДО 305 ЦДО 14
56 Елеонора Маринова- Панова ресурсен учител 117А  -
57 Валентина Стилиянова ресурсен учител 118  -
58 Даниела Неделчева логопед 117  -
59 Димитричка Христова психолог 110  -