Анна Митева от VІІ в:

 

                               

С ОТЛИЧИЕ ЗА РОДОЛЮБИЕ

 

 

 

            На  12 ноември, в залата на 18. СОУ “Уйлям Гладстоун” – гр. София, бе проведена официалната церемония по награждаването на отличените участници в ХХІІІ Национален ученически конкурс “Съединението прави силата”, организиран от Национален клуб “Родолюбие” със съдействието на Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители и други партньори

         От м. април до м. юни ученици от V до ХІІ клас от цялата страна и от българските общности в чужбина представиха на училищно и регионално ниво своите мултимедийна презентации, изследователски писмени проекти и есета. До национален кръг достигнаха 157 разработки, сред които и есето на шестокласничката Анна Миленова Митева, вече в VІІ в клас на ОУ “Никола Икономов” – гр. Разград, с учител по български език и литература г-жа Петя Вълкова, и консултант при разработката г-жа Милена Дачева.

         Есето на Анна бе отличено сред общо 38 писмени работи в този жанр на ученици, както от България, така и от българските общности в Молдова, Украйна, Испания, Чехия. В конкурса Анна изяви не само своите творчески способности и родолюбиви идеи, но нареди името на училището сред призовите учебни заведения. Удостояването й с грамотата на НК “Родолюбие” още веднъж показва, че в ОУ “Никола Икономов” се обучават талантливи и емоционално грамотни ученици, с изявена гражданска позиция и с явен стремеж за развитие на своята ученикова личност.

 

Благодарим ти, Анна! И нови успехи…..

 

Есето на Анна

 

                                          

 

Анна /вляво/ с г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на                            Анна и г-жа Дачева пред статуята на Първоучителите в 18. СОУ “Уйлям Гладстоун”

 

българските учители и председател на НК “Родолюбие”