И тази учебна година седмицата преди Националния празник – 3 март в ОУ „Никола Икономов” премина в дух на патриотично въодушевление. Учениците от 5-те класове под ръководството на преподавателката по история  Татяна Борисова подредиха богата изложба от постери и проекти на ученици, отразяващи важни исторически събития и приноса на велики личности в борбите за национална свобода и независимост.

 

По случай 138-годишнината от освобожединето на България учениците от групата за ресурсно подпомагане по проект „Подкрепа за равен достъп и  личностно развитие” с помощта на специалния педагог Валентина Стилиянова подредиха специален кът.  Съвместно със своите родители те изработиха и постер, отразяващ събитията на връх Шипка и подписването на Санстефанския мирен договор.

 

Забележителната дата – 3 март оживя в съзнанието на учениците от 3-те класове   чрез интересно поднесените презентации от класните им ръководители Д. Христова, В. Петрова, В. Русева, С. Йорданова. Изградените представи за епичната Шипченска епопея и за легандарни българи от славното ни минало  третокласниците отразиха в рисунки. Сред тях бяха отличени творбите на Даниел Дончев, Кристина Стоянова, Преслава Георгиева, Ерсин Арпов, Лъчезара Лютачки, Мира Райчева, Гюлширин Алевова, Дария Ганева и Дамяна Иванова. Третокласниците участваха и в състезание по краснопис на текста на стихотворението на Ангелина Жекова „ Трети март”. Особено старание бяха положили  Виктор Петров от 3а, Мел Татар, Рая Ганева, Кристина Стоянова от 3в,  Мерт Мусов и Ехад Исмет от 3г клас.

 

Заслужават специална похвала и постерите, изработени от полуинтернатните групи в първи и четвърти класове, както и инициативата на учениците от седмите класове, които почистиха терена около исторически паметниците в селищата, където живеят. Те изразиха своята почит и признателност към борците за свобода с поднасяне на цветя пред монументите.

 

Трети март! Преславен ден!

Празник скъп на свободата!

Нека погледи сведем

и целунем знамената.

 

Стари бойни знамена

на хайдушките дружини

водили са не една

битка в робските години.

 

Днес, стаили огнен дъх,

път поемат знамената

към най-българския връх,

Шипка — връх на свободата!

 

                                                                   Ангелина Жекова